هاست لینوکسی

مشخصات هاست لینوکس پلن ها
سرور لینوکس Package 1 Package 2 Package 3 Package 4 Package 5 Package 6 Package 7
فضای میزبانی 100 MB 300 MB 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB
مقدار حجم اطلاعات ماهیانه 2 GB 6 GB 10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 100 GB
تعداد حساب FTP نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پایگاه داده 6 10 16 20 40 60 80
تعداد حساب ایمیل 1 4 5 10 20 20 30
تعداد دامنه Add-On 0 0 0 0 1 3 5
تعداد دامنه Parked 1 2 3 4 5 10 20
تعداد زیر دامنه (Sub-Domain) نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل CPANEL CPANEL CPANEL CPANEL CPANEL CPANEL CPANEL
قیمت سالیانه (تومان) 40.000 60.000 85.000 120.000 150.000 200.000 300.000

برای ثبت سفارش از فرم تماس استفاده نمایید.